Sakte men sikkert siden begynnelsen på femti tallet har Jon Skogen møbelsnekkerverksted bygd seg opp til å bli et snekkerverksted som kan levere møbler både etter spesielle mål og med egen design. I dag har sønnen, Jan Arne Skogen, overtatt firmaet som han nå ønsker å utvide.
Snekkerverkstedet har gjennom mange år hatt spesialoppdrag fra en mer eller mindre fast kundekrets. Nå ønsker vi å henvende oss til markedet som følger hytteutbyggingen i området.
I dag ønsker folk flest å kunne få tak i noe som ikke er masseprodusert og som passer inn i deres stil. Vi kan ta spesialoppdrag på ulike møbler med utskjæringer samtidig som at vi kan garantere at kunden vil få et produkt som ikke er masseprodusert.
Skogens Møbler lager furumøbler med mye utskjæringer, og som er dekorert. Selve møblene blir freset ut og grunnmalt hos Skogens møbler. Men arbeidet med dekoreringen gjør ikke Skogen selv, men satt bort til privatpersoner som tar på seg oppdrag.
Først startet Jon Skogen med å lage hesteutstyr, med noe møbelproduksjon i tillegg. Etter hvert ble det kun møbelproduksjon.
Det var først på begynnelsen av femti tallet at firmaet ble registrert. I en periode leverte vi møbler til butikker i Oslo. Etter hvert opparbeidet vi en egen kundekrets og leverte møbler direkte til enkeltpersoner.
Da vi startet kom det foreldre med små unger i dag er det ungene som kommer og handler.